Varför tar vi egentligen bilder? Min tanke är att frysa tiden, föreviga ett ögonblick och för att långt senare kunna ta fram bilden och minnas detta ögonblick. Vid rätt tillfälle och vid rätt ljus har man möjligheten att fånga en känsla vilket är essensen i en bild.   Fredric Dacke